FAQ

FAQ

Jaki jest czas na złożenie odwołania?

10 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. W przypadku wniesienia odwołania po upływie powyższego terminu odwołanie pozostanie bez rozpoznania.

Ile czasu są rozpatrywane odwołania?

Odwołania rozpatrywane są zazwyczaj w terminie 7 dni roboczych; w przypadku odwołań wymagających szczególnej dokumentacji, bądź uzyskania dodatkowych informacji czas ten może się wydłużyć.

Co będzie, jeżeli w trakcie rozpatrywania odwołania przekroczę termin obniżonej opłaty dodatkowej?

Jeżeli odwołanie zostanie wniesione w terminie obowiązywania obniżonej kwoty dodatkowej, to w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, czas na wniesienie obniżonej opłaty dodatkowej przedłuża się o ilość dni, która pierwotnie była wskazana jako termin obniżonej opłaty dodatkowej.

W jakich godzinach są płatne parkingi firmy WiParking?

Większość parkingów firmy WiParking jest płatna codziennie całodobowo.

Chciałbym uiścić opłatę dodatkową. Jak to zrobić?

Opłatę dodatkową należy uiścić przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w wezwaniu podając w danych odbiorcy: WiParking i numer rachunku bankowego podany na zawiadomieniu. W tytule przelewu należy podać datę otrzymania wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Zapomniałem wpisać w tytule przelewu wymagane dane. Co mam zrobić?

Prosimy o niezwłoczne wysłanie na nasz adres ksiegowosc@wiparking.pl potwierdzenia przelewu oraz danych, które miały znajdować się w tytule – tj. numer rejestracyjny oraz datę otrzymania wezwania.

Co się stanie jeśli wpłacę tylko część opłaty dodatkowej?

W przypadku wniesienia niższej od obowiązującej kwoty opłaty dodatkowej, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie wpłaty do pełnej należnej sumy. Jeżeli zostanie wpłacona tylko część opłaty dodatkowej, do procesu windykacji zostanie podana pozostała niewpłacona kwota.

Nie zapłaciłem wezwania. Co mi grozi?

Brak uiszczenia opłaty dodatkowej może skutkować m. in. wpisem do rejestru dłużników i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co może się wiązać ze znacznie większymi kosztami i konsekwencjami. W przypadku braku zapłaty opłaty dodatkowej WiParking przekazuje wezwania do windykacji odpowiednim firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym.

Otrzymałem pismo z sądu w sprawie niezapłaconego wezwania. Co mogę zrobić?

Skontaktuj się z nami pod emailem windykacja@wiparking.pl podając sygnaturę sprawy. Twoją wiadomość przekierujemy do kancelarii zajmującej się Twoją sprawą. Dzięki szybkiej reakcji i spłacie zaległości można nieraz uniknąć części kosztów sądowych.

Czy kontroler musi powiadomić osoby wjeżdżające na parking o płatnościach na parkingu?

Nie. Kontroler nie ma obowiązku powiadamiania osób wjeżdżających na parking o płatnościach za parking. Informują o tym odpowiednie znaki. Kontroler ma obowiązek przeprowadzenia kontroli czy zaparkowany pojazd posiada ważny bilet i wykonania stosownych czynności dokumentujących w przypadku nieważności czy braku biletu.

Ktoś zarysował mój samochód? Co mogę zrobić?

Parkingi nie są strzeżone, więc firma WiParking nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy (punkt III Regulaminu „Odpowiedzialność Zarządcy”). W wypadku uszkodzenia pojazdu, użytkownik pojazdu może zajście zgłosić odpowiednim służbom mundurowym. Na wniosek organów prowadzących postępowanie w sprawie uszkodzenia Państwa pojazdu udostępnimy nagrania z monitoringu.

Czy istnieją jakieś zezwolenia uprawniające do bezpłatnego stania na parkingu?

Nie. Karty inwalidzkie, pozwolenia z urzędów i wszelkiego rodzaju inne posiadane zezwolenia i dokumenty nie uprawniają do bezpłatnego postoju na parkingu.

Czy dodatkową opłatę można uiścić u pracowników?

Nie. Kontrolerzy oraz serwisanci nie mają możliwości przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy ani ich rozmieniania.

Czy można dopłacić różnicę w kwocie za parkowanie zamiast płacić opłatę dodatkową?

Nie. Po otrzymaniu zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej obowiązuje tylko opłata dodatkowa.

Czy można otrzymać fakturę za postój?

Bilet parkingowy można zaksięgować jak fakturę.

Jak otrzymać potwierdzenie uregulowania należności?

Wystarczającym potwierdzeniem uregulowania należności jest potwierdzenie odpowiednio zatytułowanego przelewu.

Otrzymałem wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej za nie zapłacone wezwanie. Co dalej zrobić?

W przypadku otrzymania wezwania odnośnie opłaty dodatkowej od firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą, do której kontakt jest wskazany w otrzymanym piśmie. Również w tym wypadku spłata zaległości przed skierowaniem sprawy do sądu pozwoli pominąć niemałe koszty postępowania sądowego.