WINDYKACJA

 

WINDYKACJA

 

WiParking jest grupą kilku firm zajmującą się prowadzeniem płatnych parkingów – tzw. operatorami parkingowymi. Parkingi prowadzone przez WiParking były i są prowadzone w pełni zgodnie z prawem polskim. Większość parkingów była i jest prowadzona przy pomocy parkometrów, które wydają bilety parkingowe. Zgodnie z regulaminem bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie w celu skontrolowania dopełnienia obowiązku wniesienia opłaty za postój. W sytuacji stwierdzenia braku ważnego biletu parkingowego umieszczonego w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie pracownik Zarządcy lub osoba przez niego upoważniona pozostawia za wycieraczką pojazdu zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w regulaminie.

Brak uiszczenia opłaty dodatkowej może skutkować m. in. wpisem do rejestru dłużników i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co może się wiązać ze znacznie większymi kosztami i konsekwencjami. W przypadku braku zapłaty opłaty dodatkowej WiParking przekazuje wezwania do windykacji odpowiednim firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym. Należności są windykowane do kilku lat, nie szybciej jednak niż 3 miesiące od wystawienia wezwania.

Osoby zainteresowane uiszczeniem zaległej należności mogą obniżyć koszt, którym końcowo jest obarczony wierzyciel, poprzez spłatę wierzytelności przed rozpoczęciem jej windykowania przez firmy windykacyjne.

W tym celu należy się kontaktować z firmą WiParking pod adresem mailowym: windykacja@wiparking.pl

W przypadku otrzymania wezwania odnośnie opłaty dodatkowej od firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą, do której kontakt jest wskazany w otrzymanym piśmie. Również w tym wypadku spłata zaległości przed skierowaniem sprawy do sądu pozwoli pominąć niemałe koszty postępowania sądowego.